05 Ağustos 2011

İstila

Beklemek

Akıl tutulması
Öteyle beri arasında

Masumiyet

Hayat terk
Diploma(tik) kriz, külkedisi için

Kıskanmak
Kader gibi yalandan gizlenmiş özne

Binbir aroma
Ve birkaç ağrı kesici bile yetmez

Yalnızlık hissiyle örtülü göz kapakları

Kuşatılmış
Okul öncesi ve sonrası çocukluk

Geceyi gündüze çeviren ışıl
Güney esaretinden Bizans surlarına

Dur durak bilmez temmuz yolcusu

Bulunsa ya kavuşma mefhumunu açan anahtar

Aşk içinde aşk dışında

Yok yere esas, rasyonel çarpışmalar

Sokak köşesi boyunca sararmış bina
Kırık dökük duvarlardan okunan günlük

Edilgen cümleler taşıdım sırt çantam ağır
Serbest çağrışım, başıboş güzel

Kahverengi istilasına karşı koymadım
Basmakalıp olsa da karıncalanma

5 Ağustos 2011

A. Eren Loğoğlu

Hiç yorum yok: