07 Ağustos 2008

Lost, Sezon 4 Hakkında Bazı AçıklamalarMatthew Abbadon isimli bir kişi Charles Widmore'nun teknesiyle adaya bir ekip gönderir. Matthew Hurley'i ziyaret eder ve "Onlar yaşıyor mu?" şeklinde bir soru yöneltir. Onlar ifadesinden iki farklı anlam çıkartılabilir. İlki Matthew'un ekibine ne olduğunu öğrenmek istemesi, ikincisiyse 815 uçuşundan kurtulanların olup olmadığıdır. Matthew Naomi'ye, adaya gitmeden önce yapılan bir konuşmada, adada uçak kazasından kurtulan olmadığını söyler. Bu söylemden Oceanic 815'in adaya ya da yakınına düştüğünün Matthew tarafından bilindiği ve kurtulan varsa bile öldürülmesi gerektiği anlamları çıkarabilir. Ayrıca Abbadon, ekibin her bir üyesinin özel bir amaç için kiralandığını belirtir. Ekibin ortak amacı Ben Linus'ı canlı olarak ele geçirmektir. Ben'i yakalamak bir anlamda adanın sırlarına da sahip olmak olarak düşünülebilir. Matthew John Locke'ın 8. kattan düştükten sonraki sürecinde ona, mucizelere inanması gerektiğini anlatır. Matthew uçak kazasından önce adaya gitmiş ve kendi ruhunun derinliklerini keşfetmiş olabilir. Locke'ın Sydney'e giden uçağa binmesinde Matthew'ın bir yolculuğa çıkması gerektiği telkini etkili olur. Oceanic 815 yolcuları Charles Widmore'un adaya gitmesinin gerekliliğine inandığı kişilerden oluşmaktadır, Locke da bunların en önemlisidir. Locke Matthew'la tekrar karşılaşacaktır, bu buluşma muhtemelen adada olacaktır. Abbadon'ın Jacob ve Black Smoke'la da bir bağlantısı olabilir.

Ekip :

Naomi : Askeri eğitime sahip, ekibin güvenliğinden sorumlu.

Daniel Faraday : Fizikçi.

Charlotte : Antropolog.

Miles : Hayalet avcısı, ölülerle konuşabiliyor.

Lapidus : Pilot, Oceanic 815'i kazanın olduğu gün uçurması gereken kişidir.

Oceanic 6 : Hurley, Jack, Kate, Sun, Sayid, Aaron

Oceanic Havayolları bu 6 kişiye yüklü bir miktar tazminat öder.

Daha önce adadan ayrılan 815 uçuşu kurtulanları : Michael, Walt

Adadan bir şekilde ayrılan diğer 815 uçuşu kurtulanları : Desmond, Locke

Charlie ölmeden önce avucuna "Penny'nin botu değil" yazarak bunu Desmond'a gösterir. Bu bilgi kazazedeleri adadan kurtarmaya geldiğini söyleyen ekibin, Matthew'un ekibinin, aslında söyledikleri kişiler olmadıklarının anlaşılmasını sağlar. Bu durum adada iki grup oluşturur. İlki Jack liderliğinde, ekibe inanan ve adadan ayrılmak isteyenler, diğeriyse Locke liderliğinde, ekibin kendilerini kurtarmayacağına inananlar ve adadan ayrılmak istemeyenlerdir. Her iki grubun da haklı sebepleri vardır. Ben'in söylediklerine güvenmemek ve Naomi'nin ölürken teknedeki Minkowski'ye söylediği sözlerle kazazedeleri koruması, Locke'ın adadan çıkış araçları olan istasyon ve denizaltıyı yok etmesi, Jack'in sebepleridir. Locke ise Ben'in söylediği gibi ekibin adadaki herkesi öldüreceğine inanır ve bunu Charlie'nin notuna dayandırır. Locke'ın daha önce yaptıkları da hep adaya olan inancının -ki bunda yürüyebilmesinin, böbreğini çalan babasını adada bulmasının ve Jacob'ı görebilmesinin, etkisi vardır- ve arkadaşlarını korumak istemesinin bir sonucudur.

Adada kalmak isteyenler : Locke, Hurley, Sawyer, Claire, Aaron, Ben, Danielle, Alex, Karl + Vincent

Adadan ayrılmak isteyenler : Jack, Kate, Sayid, Desmond, Sun, Jin, Bernard, Rose, Juliet

Hurley akıl hastanesinde eskimo ve evini resmederken Charlie gelir. (Resim adanın şu andan daha önce veya sonra kutuplarda olduğuna dair ikinci işarettir. İlk işaret adayı arayan Penny'nin ekibinin kutuplardayken adanın yerini tespit etmesidir.) Charlie ölü olduğunu ve aynı zamanda burada olduğunu söyler. Bu ifade Charlie'nin gerçekten öldüğünü ve bir şekilde, bir sebepten -Jacob, black smoke eksenli- görünebildiğini anlatmaktadır. Charlie Hurley'e bir şey yapman gerek ama ondan saklanıyorsun der ve onların sana ihtiyacı var diye de ekler. Bu son sözü Hurley sorgu odasındayken, Charlie'nin avucunda yazılı şekilde de hayal etmiştir. Hurley de Jack'e o geri dönmemizi istiyor ve bunun için elinden geleni yapacak der. Kanımca bu gizli anlatımlardaki o ifadesi Locke'ı, onlar ise adadan kalanları tanımlamaktadır. Hurley, Jack'in bir sonraki ziyaretinde Charlie'nin Aaron'ı Jack yetiştirmemeli mesajını iletir. Ayrıca birisinin Jack'i ziyaret edeceğini de söyler, bu kişi Jack'in ölmüş olan babası Christian Shepherd'dır. Ziyaret öncesi duman dedektörün ötmesi ise Black Smoke'a bir işarettir.
___

Charles Widmore kendisinden başka hiç kimsenin uçağın gerçekte nereye düştüğünü bilmesini istememesinden dolayı Bali açıklarına sahte bir uçak yerleştirilmesini sağlar ve bütün yolcuların öldüğü bilgisini dünyaya duyurur. Uçağın düştüğü haberini televizyonlarda gören Abbadon'ın ekibinin üyelerinden Faraday çok üzgün bir tepki verir. Bunun sebebi zaman kavramının değişkenliğine dayandırılabilir. Tunus'da kazı çalışması yaptığı sırada Oceanic 815'in bütün yolcularının öldüğü haberini gazeteden okuyan Charlotte, bu habere pek inanmaz. Kazı sırasında çölün ortasında Dharma tasmalı bir kutup ayısı iskeleti bulur ve buna sevinir. Bu olay, adanın farklı zamanlarda farklı yerlerde -kutuplar, Kuzey Afrika- olabilmesi, taşınabilmesi olarak da algılanabilir.

Ben, ekip hakkında pek çok bilgiye sahiptir. Bu bilgileri Widmore'un teknesindeki casusundan almaktadır. Casus daha önce Ben'in 325 koordinatlarını vermesiyle adadan ayrılan Michael'dan başkası değildir. Michael'ın görevi gemiyi ve gemidekileri etkisiz hale getirmek ve adaya ulaşmalarını engellemektir. Michael'in adadan kurtulmuş olmasına rağmen bu görevi kabul etmesinin sebebi adanın ona ölüm izni vermemesidir. Ölme arzusu Walt'un onu katil olması sebebiyle görmek istememesi kaynaklıdır. Aslında ada Michael'ın daha önceki yaptıklarından dolayı bir bedel ödemesini istemektedir. Michael de suçluluk duygusunun üzerindeki bıraktığı etkiyle, The Others'a, dolaylı yoldan kazazede arkadaşlarına yardım etmek üzere görevi kabul eder. Michael Oceanic 6'den biri olmadığı için farklı bir isim, Kevin Johnson ismini kullanmaktadır, tıpkı John Locke'ın Jeremy Bentham ismini ada dışında kullanması gibi.
___

Sayid, adadan kurtulduktan sonra, Ben'in listesindeki isimleri tek tek öldürür, Ben adına çalışmaktadır. Bunun sebebi Ben'in Sayid'i Nadia'yı öldüren kişilerin Widmore'un adamları olduğuna ikna etmesi kaynaklıdır. Ben öldürülen kızı Alex'e karşılık Penny'i öldürmeye kararlıdır. Desmond buna izin vermeyecek ve Ben'in karşısında yer alacaktır. Jin'in ölümünden Ben'i sorumlu tutan Sun ise Charles Widmore'a, Ben'e ulaşmak için kendisiyle çalışması gerektiğini söyler. Bu 2 durumdan ada dışında Charles Widmore ve Ben liderliğinde 2 farklı grup oluşacağı çıkarımını yapabiliriz.

Widmore : Sun, Desmond

Ben : Sayid

Faraday, bir deney düzeneği hazırlar. Gemiden atılan roketin ne zaman adaya ulaşacağını test eder. Adada bulunan saat 2.45 iken rokette bulunan saat 3.16'yı göstermektedir. 31 dakikalık bir gecikme vardır ve Daniel bunun iyi bir şey olmadığını söyler. Zaman kavramının değişkenliğini gösteren bir diğer durum da bu roket deneyidir. Adanın özel olmasının sebeplerinden biri de dünyayla eş bir zaman boyutunda olmamasıdır.

Sayid, Ben'in para ve çeşitli pasaportlarının bulunduğu bir oda bulur.
___

Kate, adadan kurtulduktan sonra, adaya düşmeden önce işlediği suçlar sebebiyle yargılanır. Mahkemede Jack de dinlenir. Jack kazadan 8 kişi kurtulduklarını, ciddi biçimde yaralandıklarını ve Kate'in onları kıyıya çıkardığını, herkese ilk yardımda bulunduğunu, yiyecek sağladığını ve diğer 2 kişiyi de kurtarmaya çalıştığını anlatır. Aslında bunlar doğru değildir, adadan ayrılmadan önce Jack'in diğer 5 kişiye, adada kalanları korumak için yalan söylemek zorunda olduklarını anlattığı hikayenin bir parçasıdır. Oceanic şirketi avukatları, Kate aleyhine tanıklık eden annesini Aaron'ın varlığıyla, Kate lehine tanıklık etmek üzere ikna ederler. Bu durum sonucu Kate 10 yıl süreli şartlı tahliye ve ülkeden çıkış yasağı karşılığında salıverilir. Üvey babasını öldürdükten sonra bütün hayatını bir kaçak olarak yaşayan Kate, mahkeme şartlarını yerine getirmezse hapse düşeceğinden yani geçmiş hayatını boşa geçirmiş olmaktan ve oğlu Aaron'ı bırakmak istememesinden dolayı, Jack'in adaya dönme çağrısına olumlu yaklaşmaz.

Miles, Ben eğer 3.2 milyon dolar öderse, öldüğü yalanını kendisini kiralayanlara söyleceğini Ben'e iletir.

Faraday bir hafıza deneyi yapar. 3 kapalı iskambil kartını hatırlaması gerekir ancak sadece 2'sini hatırlayacaktır. Charlotte Dan'e hafızasında bir gelişme olduğunu söyler, Dan buna katılmaz. Bu durumun Daniel'in bir hastalığıyla mı, yoksa adayla mı ilgili olduğunu bilmemekteyiz.

Charlotte, telsizle Frank ve yanında 2 kişinin helikopterle bir gün önce gemiye gittiğini söyler. Telsize cevap veren Regina, helikopterin gelmediğini bildirir. Bu durum ada ve dışında zaman kavramının değişkenliğine dair bir başka örnektir. Aynı durum gemideki doktorun ölümünden önce ada sahiline ölü olarak vurmasından da görülebilir.

Jack mahkemede Kate'i sevmediğini söyler ancak mahkeme sonrası bunun doğru olmadığını Kate'e belirtecektir. Kate de Jack'le birlikte yaşamak istemektedir ama tek şartı Jack'in Aaron'ı kabullenmesidir. Jack, adadan kurtulduktan sonra, babasının ölümü için düzenlenen törende Claire'nın kız kardeşi olduğunu öğrenir ve babasına karşı olan kızgınlığını Aaron'ı kabullenmeyerek çevresine yansıtır.
___Adadan deniz ya da hava yoluyla ayrılanlar belli bir rotayı -305- takip etmezler ise bazı fiziksel yan etkilere maruz kalmaktadırlar. (Ben'in Michael'a söylediği rota 325 idi, bu noktada bir çelişki var.) Desmond, Minkowski gibi daha önce yüksek seviye radyoaktif ya da elektromagnetik etki altında kalmış olanlar ise zihinsel bir etkiyle karşılaşmakta ve geçmiş gelecek arasında zaman yolculuğu yapabilmektedirler. Bu yolculuğun zihinde oluşturduğu zaman karmaşası ölüme sebep olmaktadır. Bu etkiden kurtulmanın tek yolu kişinin hem geçmişinde hem de geleceğinde kendisine yakın bir canlı ya da nesneyi sabit olarak belirlemesidir. Desmond'ın sabiti büyük aşkı Penelope, Faraday'ın sabiti ise Desmond'dır. Desmond gemiden Penny'le yaptığı konuşmasında onu 8 yıl boyunca, 1996-2004 arası aramayacağını söyler. 2. sezon 23. bölümde Desmond hapisten çıktıktan sonra, yat yarışına çıkmadan önce, 2001 yılına yakın bir zamanda, Penny Desmond'la konuşur. Bu konuşmada Desmond Penny'e 1 yıl sonra döneceğinin sözünü verir. Ancak yat yarışı sonucu adaya düşen Desmond 3 yıl boyunca Dharma istasyonundaki bilgisayarlı sistemi kontrol altında tutmak zorunda kalır ve verdiği sözü tutamaz. Desmond'dan haber alamayan Penny onu bulmak için bir araştırma ekibi kurar.

Black Rock isimli gemi 1845'te İngiltere'den yola çıkar, trajik bir şekilde okyanusta kaybolur. Gemiden geriye kalan 2. kaptanın günlüğüdür. Bu günlük 1989 yılında Madagaskar'da korsan kalıntıları arasında bulunur. Günlüğün içeriği halka duyurulmaz ve bu bilgiye günlüğün sahibi Tovar Hanso ve ailesinden başka kimse sahip değildir. Adada bulunan Dharma organizasyonunun Alvar Hanso'nun vakfına ait olduğunu da unutmamak gerekir. Hanso ailesi belki de ilk defa Black Rock isimli gemiyle adaya gelir, adanın özelliklerinden böylece haberdar olur ve uzun yıllar sonra adanın bu özelliklerinin araştırılması üzere Dharma organizasyonunu kurar ve adaya istasyonlar ve bilim adamları yerleştirir. Charles Widmore müzayede yoluyla bu günlüğü ele geçirince adaya yönelik bilgilerin de sahibi olur ve adanın yerini ve ne özelliklere sahip olduğunu araştırmaya başlar. Widmore'un amacı adayı ekonomik olarak sömürmektir. Bu arada Black Rock isimli gemi hasarlı bir şekilde de olsa hala adanın üzerindedir. Bazı teorilere göre adanın yerlileri 'The Others' bu geminin ölmeyen yolcularıdır.

Hanso Family : Hanso Foundation, Dharma Initiative

Charles Widmore (Industrialist - Philanthropist) : Widmore Industries @ Londra (ayrıca Paik Industries - Sun'ın babası)

The Others : Mittelos Bioscience @ Portland
___

Ben, Sayid'in evinde bulduğu gizli odadan girişinde hiyeroglif yazılar bulunan bir tünele geçerek Black Smoke'u diğer bir değişle canavarı yönlendirebilmektedir. Black Smoke, hafızasını okuduğu insanların ölü dahi olsalar yerlerine geçebilme özelliğine sahiptir. Ben Jacob'ın Black Smoke hakkındaki herşeyi bildiğini John'a söyler.

Adada bir güç santrali bulunmaktadır. Bu santralin bir özelliği de adanın tümüne zehirli bir gaz yaymasıdır. Ben ve The Others yıllar önce Dharma üyelerini öldürmek için bu istasyonu kullanır. Faraday ve Lewis aynı olasılığı göz önünde bulundurarak istasyonun çalışmasını durdururlar.
___

Ben adanın dümenini çevirdikten, adayı taşıdıktan hemen sonra, yaklaşık 10 ay sonrasına Ekim 2005'e, Sahra Çölüne ışınlanır, yani zaman yolculuğuna çıkar. Ancak bu yolculuğun adaya dönüşü yoktur çünkü adayı taşıyan kişi dönme şansına sahip değildir. Ben Widmore'u Londra'daki evinde bulur, ancak onu öldüremeyeceğini söyler. Bu söylemin önemli olduğunu düşünüyorum. Ada, belki de Jacob, Widmore'un ölmesini istemiyor olabilir. Widmore Ben'e önce kim sonra ne olduğunu bildiğini söylemektedir. Widmore, ne olduğun diyerek belki de Ben'in Black Smoke'yu yönlendirmesine gönderme yapıyor olabilir. Sahip olduğun herşeyi benden aldın diyerek de aslında Ben'in yerindeki kişinin kendisi olması gerektiğini belirtmektedir. Buradan Widmore'un da Locke, Walt, Ben gibi ada için seçilmiş kişilerden biri olduğu çıkarımı yapılabilir. Widmore son olarak adanın daha önce de kendisinin olduğunu, gelecekte de bunun böyle olacağını Ben'e söyler. Bu söylem de bir diğeri kadar önemlidir. Widmore adanın özelliklerinden Hanso ailesinden satın aldığı günlük sayesinde haberdar olsa da, bir şekilde adayla bir bağı olduğunu ifade etmektedir. Bu bağ Jacob ile ilgili olabilir.
___

Kate'in Jack'ten sakladığı ve aralarının açılmasına sebep olan olay Sawyer'ın helikopterde Kate'in kulağına fısıldadığı sözlerden başkası değildir. Muhtemelen Sawyer, Kate'in ara sıra kızını ziyaret etmesini ve bundan kimseye bahsetmemesini ister.

Claire ormanda Christian'ı, yani babasını görür ve onu takip eder. Black Smoke adada ölüsü bulunan Christian'ın yerine de geçebilmektedir.

___

John Locke Jacob'ın evini ararken bir rüya görür. Jacob'ın evini inşa etmiş olan eski bir Dharma üyesi Horace'dan evin yerini nasıl bulacağını öğrenir. Rüyada Horace'ın zaman yolculuğu yapan Desmond, Minkowski gibi burnunun kanaması, 12 yıldır ölü olduğunu söylemesi ve aynı ağacı tekrar tekrar yıkması dikkat edilmesi gereken noktalardır. Ben Locke'a eskiden kendisinin de rüyalar gördüğünü söyleyerek, kendi devrinin kapandığını, bazı özellikleri yitirmeye başladığını ve artık John Locke'ın The Others'ın lideri olacağını ima eder.

Locke doğumundan itibaren özel bir çocuk olduğunu herkese gösterir. The Others üyesi Richard da bunlardan biridir. Richard, Locke'ı daha çocukken ziyaret eder. Onu bilim adamı olarak yetiştirmek ve sonrasında komüniteye katılmasını ister ancak Locke'ın ruhunda savaşçı, avcı bir eğilim vardır. Bu sebeple Richard John'ı almaktan vazgeçer. (John çocukluğunda Black Smoke'u resmetmiştir.) John okul dönemindeyken Richard bir kez daha John'ı bilim adamı olması ve Mittelos Laboratuvarlarında çalışması için çaba gösterir, Locke yine kabul etmez.

Locke kabini bulur, ancak Jacob yoktur onun yerine Jack'in babası Christian'la karşılaşır. Claire'da oradadır ve tavırları gariptir. Locke'ın adayı Widmore'un askeri ekibinin saldırısından kurtarmasının tek yolu, adanın taşınmasıdır.

___

Oceanic 6'in kurtarma dönüşü sırasında uçakta bayan Decker'in selam verdiği bir kişi daha bulunmaktadır.

Jack, her defasında, kazazedeleri adadan kurtarma konusunda söz verdiğini anımsayarak davranır.

Orchid istasyonu dışarıdan bakınca bir seraya benzer, ancak bir asansörle istasyonun asıl kısmına geçilmektedir. Orchid adanın derinlerinde bir yerdedir. İstasyonda bulunan video, buranın bir zaman yolculuğu deneyi yapılan bir istasyon olduğunu anlatır. Adanın eşi benzeri olmayan nitelikleri bir çeşit "Casimir Etkisi" yaratır. (İnternet üzerinde uzun süredir konuşulan ve kabul gören Kasimir Etkisi teorisi de böylelikle doğrulanmış olur.) Dharma bu imkan sayesinde uzay ve zaman kavramları hakkında deneyler yapar. Deneyler kemer/kasa diyebileceğimiz bir yerin içerisinde gerçekleştirilir.

Orchid Video :

"Hello. I'm Dr. Edgar Halliwax and this is the orientation film for station six of the DHARMA Initiative.

As you've no doubt surmised, station six, or The Orchid, is not a botanical research unit.

The unique properties of this island have created a kind of Casimir effect, allowing the DHARMA initiative to conduct unique experiments in both space and time.

This is the vault, constructed adjacent to a pocket of what we believe to be negatively charged "exotic matter". Great care must be taken to avoid leaving inorganic materials inside the chamber. The electromagnetic energy within the Island can be highly volatile and unpredictable.

Now for your own safety and the safety of those around you, metallic objects must never be placed within the vault.

In our first demonstration, we will attempt to shift the test subject 100 milliseconds ahead (in) four-dimensional space. For the briefest of the moments, the animal will seem to disappear, but in reality..."


John Locke, Oceanic 6 adadan kurtulduktan sonra Walt'u ziyarete Amerika'ya gider. Oceanic 6 adadan kurtulma anından itibaren ada ve yaşadıkları 108 gün hakkında ortak bir yaşama/kurtulma yalanı söylemektedirler. Bunun sebebi adada kalanları korumanın tek yolunun bu olduğuna inanmalarıdır. Bu yalan söylemi Jack arkadaşlarına telkin eder. Jack'i ise bu söyleme Locke inandırır.

Miles Charlotte'a adada daha önce bulunduğunu, Charlotte da Faraday'a adadan ayrılmayacağını, çünkü doğduğu yeri aradığını söyler. Faraday, adadan ayrılsa bile Charlotte'a olan sevgisinden dolayı adaya geri dönecektir.

Michael ve Jin gemideyken, gemi Keamy'nin kalbinin durmasıyla havaya uçar. Michael, Christian'ın görevini tamamladın sözleriyle ölüme göz kırparken, Jin'in mezarı olmasına rağmen durumu belli değildir.

Jack, Jeremy Bentham'ın öldüğü haberinden sonra tabutunu görmeye gider. Locke ölmeden bir ay önce Jack ve Kate'le bazı şeyler konuşur. Locke Jack'e adadan ayrılmasının adada kötü şeyler olmasına sebep olduğunu, bu sebeple adadan kurtulanların adaya geri dönmesi gerektiğini söyler. Ben Jack'e hepiniz gitmelisiniz derken John Locke'ı da kasteder.

7 Ağustos 2008

A. Eren Loğoğlu

Hiç yorum yok: